srssssersssdgimvssmicdsd

Priznanje izjemna dijakinja Gimnazije je prejela Ajda Frankovič

Ajda Frankovič  je vsa štiri leta na gimnaziji odlična dijakinja; uveljavlja se tako na naravoslovnem kot tudi na družboslovnem področju in vsako leto prejela več zlatih in srebrnih priznanj. Vsa štiri leta  se je odlikovala na matematičnem področju z zlatimi ter srebrnimi Vegovimi priznanji in zlatimi ter srebrnimi za logiko. V času štiriletnega šolanja je prejela tudi zlato Cankarjevo priznanje. Zmagala pa je tudi s svojo poslovno idejo na  Ustvarjalnikovem natečaju za inovativno rešitev financiranja brezdomcev v večjih mestih. V poslovni rešitvi ji je uspelo ekonomska znanja preplesti z družbeno odgovornostjo in čutom za pravičnost.
V vseh letih se je vključevala tudi v razvijanje svoje nadarjenosti na družboslovnem in jezikoslovnem področju. Posebej je bila uspešna pri angleščini in slovenščini. S sodelovanjem pri obšolskih dejavnostih je razvijala svoja različna zanimanja, komunikativnost, družabnost, ustvarjalnost. Znanje je dosegala z odprtim učenjem in samospoznavanjem novih perspektiv, k čemur jo je usmerjalo zelo odgovorno razmišljanje o prihodnosti.

Preberi več

Priznanje izjemna dijakinja Šole za storitvene dejavnosti je prejela Kaja Pirmanšek Uršič

Kaja Pirmanšek Uršič je vsestransko aktivna dijakinja Šole za storitvene dejavnosti. Na mednarodnih tekmovanjih Več znanja za več turizma je dosegla dve srebrni in eno zlato priznanje. Sodelovala je pri državnem projektu Zemljo so nam posodili otroci in osvojila nazive najboljših nominacij. Sodelovala je pri mednarodnem projektu Mlečna cesta. Svoje plesno znanje je dokazala pri plesno-glasbenem projektu Jukebox in osvojenem 3. mestu na državnem tekmovanju Šolski plesni festival. Vključevala se je tudi v šolske projekte, sodelovala pri promociji šole in se udeleževala številnih šolskih tekmovanj. Aktivna je bila na kulturnem področju in še posebej v Skupnosti dijakov.
V vseh letih izobraževanja je dosegla odličen učni uspeh.

Preberi več

Priznanje izjemni dijak Strojne šole je prejel Žiga Mežnar

Žiga Mežnar je dosegel odličen učni uspeh v vseh letih izobraževanja. Letos je prejel zlato priznanje na državnem tekmovanju v matematiki ter zlato priznanje na državnem tekmovanju PIKO (Projekcije in kotiranje). V šolskem letu 2015/2016 je zmagal na mednarodnem tekmovanju Balkan Junior. Vsa leta se je izjemno angažiral pri promociji Strojne šole. V letošnjem šolskem letu je idejno zasnoval, skonstruiral in izdelal pečat Strojne šole, za katerega pripravlja tudi proizvodno linijo za avtomatizacijo izdelave. Sodeloval je pri izdelavi CNC-programa za prototip 3D-tiskalnika ter pri izdelavi ohišja za prototip ionizatorja zraka pod okriljem Elektro in računalniške šole.

Preberi več

Izjemna dijakinja Šole za storitvene dejavnosti v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemna dijakinja Šole za storitvene dejavnosti je prejela Xiaoli Ye
Xiaoli Ye je izjemna dijakinja, saj jo odlikujejo vsestranskost, zanesljivost, odgovornost in marljivost. Vsako leto znova je presenečala z napredkom in vse boljšimi rezultati pri pouku, na tekmovanjih in šolskih ter obšolskih projektih.
Dobro zna upravljati z razpoložljivimi sredstvi glede na donosnost, zato je prejela priznanja na državnih tekmovanjih iz ekonomije. Prvemu, bronastemu priznanju, je dodajala vsako leto bolj bleščeča, v zadnjem letniku pa zlato priznanje.
Zlato priznanje z nagrado je prejela na državnem tekmovanju iz poslovne in finančne matematike in statistike, kjer je izkoristila svojo voljo za učenje in talent za uporabo sklepnih, verižnih, razdelilnih, obrestnih in odstotnih računov, kalkulacij in spretnost za upravljanje z denarnimi tokovi. Za znanja iz računovodstva oziroma znanja o uspešnosti podjetij na podlagi ocene z računovodskimi kazalci, je prejela srebrno priznanje. Da ima rada tudi matematiko, dokazuje osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju. Opažena in pohvaljena je bila tudi na tekmovanju iz finančne pismenosti Mladi in denar, s čimer je prispevala k prepoznavnosti in ugledu Šole za storitvene dejavnosti ter  ŠC Velenje.
S podjetniško žilico in natančnostjo je prispevala h kakovosti izvedbe šolskih projektov, katerih namen je razvijati splošne, generične in specifične kompetence pri dijakih. Ganljivo nežno in nepozabno je pela v plesno-glasbeni predstavi  Pozabljene marionete.

Xiaoli odlikujeta zelo primeren odnos do učiteljev in skrb za sošolce. Ničesar ji ni težko narediti, vedno je nasmejana in vljudna, mar ji je za šolsko kulturo, dobro sodelovanje, sočutje ter medsebojno pomoč, opazi se, da je ponosna na skupne sijajne uspehe šole.

Preberi več

Izjemni dijak Elektro in računalniške šole v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemni dijak Elektro in računalniške šole je prejel Jaka Jenko
Jaka Jenko je v času srednješolskega izobraževanja je izdelal tri raziskovalne naloge. Vse tri so bile na državnem tekmovanju nagrajene z bronastim priznanjem.
Je prejemnik mednarodno priznanega certifikata Microsoft Student Partner za izjemne dosežke na strokovnem področju, kjer se je še posebej izkazal s strokovnim prispevkom na mednarodni Microsoftovi konferenci Student Partner v Zagrebu.
Je prejemnik dveh mednarodno priznanih certifikatov, ki jih je pridobil na šolanju za računalniška omrežja na Cisco akademiji, ki se ga sicer  udeležujejo že zaposleni strokovnjaki na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Kot udeleženec enomesečnega praktičnega usposabljanja na Malti je s strani njihove organizacije prejel posebno priznanje za izjemno dobre rezultate v času usposabljanja.
Bil je aktivni udeleženec  mednarodnega projekta »Hour of Code«. V sklopu tega projekta je opravil več delavnic in predavanj in s tem širil znanje programiranja po številnih osnovnih in srednjih šolah v regiji in širše.
V prvem letniku je na tekmovanju v znanju matematike prejel bronasto in srebrno priznanje, v drugem in četrtem letniku pa bronasto priznanje.
V 2., 3. in 4. letniku se je udeležil tekmovanj iz programiranja na Institutu Jožef Stefan, kjer tekmujejo vse srednje šole Slovenije in je konkurenca izjemna. Kot predstavnik šole je vedno dosegel lepo uvrstitev.
V 4. letniku je skupaj s sošolcem sodeloval na državnem tekmovanju računalniških šol Slovenije in dosegel 4. mesto.
Bil je odličen dijak v 3. in 4. letniku.
V 3. letniku je celo šolsko leto za dijake šole vodil krožek Blender (3D-modeliranje).
Na državnem tekmovanju dijakov in študentov iz podjetniških idej Start Up v Velenju je z ekipo, ki jo je vodil, dosegel 3. mesto. Kot edini nagrajenci so vnovčili denarno nagrado, ki je predstavljala namenska sredstva za nadaljnji razvoj podjetniške ideje.
V času izobraževanja na ERŠ se je uvrstil na državno tekmovanje iz geografije.
Dejaven je bil tudi na področju fizike in se udeležil šolanja v Zvezdnem mestu v Rusiji, centru ruskih kozmonavtov. Prejel je tudi »diplomo« za uspešno končano usposabljanje po izobraževalnem programu “Star House”.

Preberi več

Priznanje izjemni dijak Elektro in računalniške šole je prejel Franc Klavž

S svojim življenjskim motom, vztrajnostjo, je Franc Klavž v vseh letih šolanja dosegel odličen učni uspeh ter številne dosežke na različnih področjih; predvsem v okviru promocijskih dejavnosti ter kulturnih prireditev, saj je kot nastopajoči sodeloval v gledališko-plesnih predstavah, informativnih in predinformativnih dnevih ter ostalih prireditvah, na nekaterih tudi kot voditelj in scenarist. Dosegal je priznanja in uspehe na tekmovanjih iz različnih področij, tako nemščine, matematike, računalništva, kot še posebej iz podjetništva na  državnem tekmovanju Popri 2017 ter v okviru gibanja Mladi raziskovalci z dvema nagrajenima nalogama. Bil je pohvaljen za odlično opravljeno delo na praktičnem usposabljanju v tujini na Malti, ob vseh teh dejavnostih pa je našel čas še za večletno sodelovanje v projektu Zemljo so nam posodili otroci ter ostalih projektih, ki so bogatili njegovo strokovno in širše znanje.

Preberi več

Priznanje izjemna dijakinja Šole za rudarstvo in varstvo okolja je prejela Mojca Kotnik

Mojca Kotnik je izjemno zanesljivo, marljivo  in pozitivno dekle. S svojo neverjetno energijo je vodila številne prireditve na šoli in Šolskem centru Velenje. Od prvega letnika je aktivno, ustvarjalno in domiselno sodelovala pri promocijskih aktivnostih. Šolo je predstavljala tudi v tujini, na mednarodnem projektu v Romuniji in Španiji. Z odličnimi idejami je bila ena od voditeljic radijske oddaje Srednješolska desetka. Napisala je veliko prispevkov za šolske spletne strani, Špric in lokalne časopise. S svojim znanjem in pozitivnim pristopom je z veseljem pomagala sošolcem pri učenju. Je odlična športnica in nepogrešljiva članica šolske odbojkarske ekipe. Preizkusila se je kot mlada podjetnica – oblikovala in izdala je zvezke Stylish notebook. Je aktivna prostovoljka v zavodu Slokva in prostovoljna gasilka.

Preberi več

Izjemni dijaki 2016/2017

V četrtek, 25. maja 2017, smo v dvorani Doma kulture Velenje svečano podelili priznanja Šolskega centra Velenje najboljšim dijakom zaključnih letnikov.

Za izjemne dosežke v šoli in izven bomo poleg izjemnim dijakom in dijakinjam posameznih šol in izjemnemu dijaku ŠC Velenje podelili še 79 priznanj ŠC Velenje.

Preberi več

Izjemni dijak Gimnazije v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemni dijak Gimnazije je prejel Jan Vodušek
Jan Vodušek nas je že v 1. letniku pri različnih dejavnostih opozoril nase, saj je dijak s širokim interesnim zanimanjem – od naravoslovnega do družboslovno-humanističnega, tudi umetniškega. Tako je v 4 letih gimnazije trikrat dosegel odličen uspeh, tekmoval tako na družboslovnih kot naravoslovnih področjih, se udeleževal strokovnih umetnostnozgodovinskih ekskurzij, najpomembneje pa je njegovo gimnazijsko obdobje zaznamovala raziskovalna dejavnost.
V 1., 2. in 4. letniku je s tremi raziskovalnimi nalogami sodeloval na regijskih in državnih tekmovanjih in osvojil dve srebrni državni priznanji s področij energetike in mikrobiologije.
Ob vsem tem delu pa se je preizkusil tudi v literarni dejavnosti in že na prvem natečaju za kratko prozo Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, prejel nagrado kot eden od prvih treh nagrajencev. S prozo je sodeloval tudi v regionalni reviji Hotenja in od svoje prve objave sodeluje tudi v njenem upravnem odboru.
Požrtvovalno in predvsem kreativno in tehnično zanesljivo pa je Jan v štirih letih na gimnaziji sodeloval pri promocijskih dejavnostih šole: od snemanja in montiranja krajših filmov, montaž, do tehnične podpore pri dogodkih samih – na informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat, roditeljskih sestankih za osnovne šole, večerih jezikov … Pri čemer te naloge nikoli niso bile izgovor za redne šolske obveznosti. Tudi v odnosu do profesorjev in sošolcev je bil vedno odkrit, pošten, odprto človeški – in seveda malo posebno duhovit – kakršen je Jan sam.
S svojo vedoželjnostjo in široko razgledanostjo si nam postavljal izzive, upamo, da smo ti jih profesorji vsaj deloma uspeli potešiti. Hvala ti, ker si vsem nam – dijakom in učiteljem – pri različnih projektih nesebično pomagal in nas pri tem spoštoval in navduševal.

Preberi več

Izjemni dijak Strojne šole v šolskem letu 2015/2016

Priznanje izjemni dijak Strojne šole je prejel Dejan Sevčnikar
Dejan Sevčnikar je v 2. letniku prejel zlato priznanje na državnem tekmovanju iz geografije, v 3. letniku pa je dosegel prvo mesto na mednarodnem tekmovanju Balkan Junior 2015, bronasto priznanje je prejel na državnem tekmovanju iz angleškega jezika POLIGLOT, vsa leta je sodeloval na tekmovanju za matematični Kenguru ter prejemal bronasta priznanja, udeležil se je tudi tekmovanja iz tehničnega risanja. V letošnjem šolskem letu je s 3D-tiskalnikom sodeloval v projektu MyMachine. V vseh letih izobraževanja je dosegal odličen učni uspeh in bil hkrati predsednik razredne skupnosti. Aktiven je bil kot predsednik dijaške skupnosti Strojne šole, v okviru katere se je udeleževal sej DOS in na nivoju ŠCV.
Izjemno se je angažiral pri promociji Strojne šole in drugih aktivnostih na šoli, kot so informativni dnevi, kviz Moja dežela, mnogoboji družabnosti, predaja ključa …  V okviru PGD Lokovica je bil državni prvak v orientaciji in podprvak v kvizu za mlade gasilce. Sodeloval je v ekipi gasilcev, ki je v Luksemburgu na 12. mednarodnem mladinskem simpoziju CTIF predstavljala Slovenijo. Kot gasilec je prostovoljno delo opravljal ob žledu in drugih nesrečah.
Dejan je samozavesten fant, ki je znal voditi razred in jih združevati v homogeno celoto. Vedno se je zavzel za sošolce in bil vezni člen med učitelji in razredom – v dobrem in slabem. Od prvega letnika naprej se je razvijal v premišljenega mladeniča z jasno zastavljenimi cilji.
Opravljal bo tudi peti predmet splošne mature in študij nadaljeval na univerzi, pri čemer mu želimo vsaj tolikšne uspehe, kot jih je nizal pri nas.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660