srssssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Javna naročila in ostali razpisi

Javna naročila in ostali razpisi

Šolski center Velenje objavlja javna naročila ter razpisno dokumentacijo, zbiranja ponudb po evidenčnem postopku ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.

Javna naročila, katerih vrednost je višja od mejnih vrednosti, določenih z Zakonom o javnem naročanju, naročnik objavlja na Portalu javnih naročil: www.enarocanje.si.

Z objavo povabil k oddaji ponudbe naročnik uveljavlja spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja konkurence, transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov, naročnikov namen pa je tudi čim prejšnja izbira ponudnika.

 

Seznam evidenčnih javnih naročil nad 10.000 eurov  

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3,  objavlja ŠC Velenje seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Seznam za leto 2016

Zap. št. Datum oddaje naročila Oznaka naročila Izbran ponudnik Predmet naročila Vrsta naročila Ocenjena vrednost
(brez DDV)
1. 2. 6. 2016 12/2016-P STRIP, d. o. o. Sanacija strehe prehoda B Gradnje 15.097,27
2. 21. 6. 2016 14/2016-P MIEL Elektronika, d. o. o. Komponente za laboratorij Blago 15.720,07
3. 5. 8. 2016 18/2016-P RS Simon Razdevšek, s. p. IVD 2016-sanacija tlakov Gradnje 19.729,67
4. 5. 8. 2016 19/2016-P Krevzel, instalacije, storitve IVD 2016-obnova sanitarij Gradnje 20.040,65
5. 31. 8. 2016 20/2016-P MLADINSKI CENTER VELENJE Najem sob-dijaški dom Storitev 38.191,50
6. 19. 12. 2016 1/2017-P BOLNIŠNICA TOPOLŠICA,P.O. Pranje perila 2017 Storitev 10.563,31
7. 21. 12. 2016 8/2017-P GORENJE GOSTINSTVO, d. o. o. Dijaške malice 2017 Storitev 450.000,00

Ker je bila obveznost objave dela evidence o evidenčnih naročilih uvedena z ZJN-3, je naročnik v objavljen seznam uvrstil zgolj evidenčna naročila od 10.000 EUR dalje, ki so bila oddana po 31. 3. 2016, tj. na podlagi oziroma v skladu z ZJN-3. Glede evidenčnih naročil, oddanih na podlagi ZJN-2,  naročniku ni treba zagotavljati transparentnosti z objavo seznama evidenčnih naročil.

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660