Usposabljanje mentorjev 2023-2026

Ime projekta: Usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem izobraževanju (PRI).

Financiranje: Operacijo financira Evropska unija – NextGenerationEU iz sredstev Mehanizma na okrevanje in odpornost in se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja pametna, trajnostna in vključujoča rast; Komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5; v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta EU: K12); za ukrep investicije G. Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela: projekt Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2023-2026.

Trajanje: 2023 – 2026

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje: Mojca Mastnak Dobravc (e-pošta: mojca.dobravc@scv.si, telefon: 03 896 82 03)

Usposabljanje mentorjev poteka po javnoveljavnem Programu za usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju, objavljenem na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno, udeleženci pa po uspešno zaključenem izobraževanju pridobijo javno veljaven certifikat.

Izobraževanja bodo potekala tudi na Medpodjetniškem izobraževalnem centru Šolskega centra Velenje.