srssersssdgimvssmicdsd

20-letnica MIC

Letos praznuje Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Velenje 20 let delovanja. V torek, 26. marca smo zato zbrali goste, ki so skupaj z nami ustvarjali njegovo zgodbo in tiste, ki jo z nami gradijo danes in v prihodnosti.

Po uvodu direktorja Šolskega centra Velenje, g. Janka Pogorelčnika, je svoje poglede na prestrukturiranje SAŠA regije in sodelovanje med gospodarstvom in izobraževanjem predstavil župan Mestne občine Velenje, g. Peter Dermol. Nato je Minister za okolje, podnebje in energetiko, mag. Bojan Kumer poudaril nujnost zelenega prehoda v nizkooglično družbo. Vodja MIC, g. Darko Lihteneker je predstavil dejavnosti na področju funkcionalnih izobraževanj, sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih projektih, izdelavo laboratorijske opreme za šole, fakultete in podjetja v Sloveniji in v tujini ter druge dosežkov MIC-a Šolskega centra Velenje.

V tem obdobju smo skupaj s podjetji in ostalimi poslovnimi partnerji razvili veliko prototipnih merilnih mest in simulacij; na podlagi izkušenj, pridobljenih v pri postavitvi sistema za avtomatično izposojo koles BICY, smo razvili in implementirali svoj sistem za izposojo koles Micikel, ki deluje že v več kot 10 slovenskih mestih, aktivni pa smo bili tudi pri spodbujanju razvoja drugih medpodjetniških izobraževalnih centrov v Sloveniji in v tujini.

MIC že od samega nastanka zelo dobro sodeluje z gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki ter ostalimi institucijami v regiji in širše. Skupaj s podjetjem NET-poslovne storitve ponujamo specialistična usposabljanja za vzdrževalce, tehnologe in razvojne kadre v podjetjih in usposobili že več kot 3000 oseb iz celotne Slovenije. Zaradi naše fleksibilnosti pri oblikovanju in organizaciji usposabljanj smo zelo dobro sprejeti pri podjetjih, ki k nam napotuje svoje zaposlene.

Mag. Bojan Kumer, g. Peter Dermol, g. Janko Pogorelčnik in g. Darko Lihteneker so ob tej priložnosti uradno odprli konec lanskega leta zgrajen poligon fotovoltaike.
Poligon smo postavili skupaj s poslovnimi partnerji 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐭 𝐝.𝐨.𝐨., 𝐇𝐞𝐫𝐦𝐢 𝐝.𝐨.𝐨., 𝐇𝐓𝐙 𝐕𝐞𝐥𝐞𝐧𝐣𝐞, 𝐈.𝐏., 𝐝.𝐨.𝐨., 𝐒𝐂𝐇𝐑𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐤 𝐝.𝐨.𝐨.,𝐓𝐀𝐁 𝐓𝐨𝐯𝐚𝐫𝐧𝐚 𝐚𝐤𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐛𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐣 𝐝.𝐝. in 𝐑𝐞𝐱𝐞𝐥, 𝐝.𝐨.𝐨.. V kombinaciji z obstoječimi laboratoriji na MIC-u bo omogočal sodobno in praktično usposabljanje inštalaterjev fotovoltaičnih naprav. Partnerji so donirali opremo, ki predstavlja zadnje dosežke na področju fotovoltaike.

Po odprtju poligona za fotovoltaiko je včeraj direktor Šolskega centra Velenje, g. Janko Pogorelčnik podpisal dogovore o sodelovanju z devetimi organizacijami.
Predstavniki Mednarodnega centra za prenos znanja, Ambit d.o.o., Hermi d.o.o., HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Provarnost d.o.o., SHRACK technik d.o.o., Sinergije Plus, TAB tovarne avtomobilskih baterij d.d., in Ustanove za stručno izobraževanje odraslih WMTA Banja Luka so v imenu svojih podjetij podpisali dogovore o sodelovanju pri organizaciji in izvedbi usposabljanj za inštalaterje fotovoltaike.

Velenje je bilo vedno mesto, ki je stremelo k razvoju in rasti. Ob pobudah za decentralizacijo višjega in visokega šolstva so se pojavile tudi ambicije za preusmeritev delovne sile v visokotehnološke poklice in dejavnosti in s tem potrebe po organizaciji in nadgradnji obstoječih izobraževalnih programov z vsemi povezanimi spremljevalnimi dejavnostmi in infrastrukturo.

V Mestni občini Velenje že deluje Fakulteta za energetiko UM, Fakulteta za varstvo okolja in Višja strokovna šola ŠC Velenje z več različnimi programi, že več let iščemo permanentno rešitev za pokrivanje potreb nastanitev študentov, ki prihajajo študirati v naše mesto iz oddaljenih krajev in držav.

Zgraditi želimo tudi 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓 𝒛𝒂 𝒌𝒖𝒍𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒌𝒐 𝒊𝒏 𝒕𝒖𝒓𝒊𝒛𝒆𝒎 z nastanitvenimi kapacitetami. Ta bi omogočal izvajanje praktičnega dela izobraževanja za kulinariko, strežbo in turizem, kar se navezuje na vizije regije SAŠA regija o prestrukturiranju v turistično območje, za kar bodo seveda potrebni kvalitetni kadri.

Srečanje se je zaključilo v jedilnici MIC, kjer je ekipa iz Šole za storitvene dejavnosti Velenje zbranim pokazala, zakaj zmagujejo na tekmovanjih širom Evrope.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660