Energetski upravitelj

Energetski upravitelj Splošni pogoji bivalnega ugodja v zaprtih prostorih 1 Notranja temperatura Zimski čas:
  • temperatura zraka…………. 22 °C ± 2 °C
  • temperaturna razlika v višini 0,1 metra in 1 meter nad tlemi…………manj od 3 °C
  • srednja hitrost gibanja zraka …….manj od 0,15 m/s
Poletni čas:
  • temperatura zraka v prostoru…… 23 °C – 26 °C
  • temperaturna razlika 0,1 in 1,1 metra nad tlemi…..manj od 3 °C
  • srednja hitrost gibanja zraka……manj od 0,25 m/s
2 Relativna vlažnost RH: od 35 % do 85 % 3 Hrupnost v prostoru: do 35 dB / pogojno do 40 dB v krajših časovnih intervalih 4 Srednja osvetljenost prostora splošne učilnice: Esr = 300 lux, srednja osvetljenost table:  Esr = 500 lux 5 Priporočljiva koncentracija CO2 v prostoru: do 1000 ppm / pogojno do 1500 ppm ob občasnih kratkotrajnih prezračevanjih; ppm: Število delcev na milijon (kratica ppm iz angleškega  izraza  parts per million) je enota za merjenje koncentracije; v metričnem sistemu ppm ustreza 1 mg/kg ali 1mm/km. Skala vpliva koncentacije CO2   Naslovi info-točk V delovnih okoljih vsebnosti CO2 ne smejo presegati 0,5 % oz. 5.000 ppm. V EU je dovoljeno začasno povišanje v 60-minutnih intervalih do 1 % oz. 10.000 ppm. Pri dolgotrajnejši izpostavljenosti CO₂, katerega vrednost je 1 % (10.000 ppm), lahko ljudje dobijo občutek prekomerne zaspanosti. Pri 2 % (20.000 ppm) lahko človek  zazna ogljikov dioksid v zraku, občuti težo v prsih, dihanje pa postane globlje in hitrejše. Hitrost dihanja se podvoji pri 3 % (30.000 ppm), pri 5 % (50.000 ppm) CO₂ v zraku pa izpostavljenec diha kar štirikrat hitreje. Izpostavljenost vrednostim nad 8 % (80.000 ppm) lahko povzroči nezavest in smrt. Inteligentne instalacije »Pametna hiša« - »Smart Build« Pilotne učilnice - mikroklima A14_A13                              http://194.249.251.30:8010 B101_C101                         http://194.249.251.30:8020 C03_C02                              http://194.249.251.30:8030 B1_C1                                   http://194.249.251.30:8040 D208_D207                        http://194.249.251.30:8050   ŠCV vremenska postaja, Trg mladosti 3, Velenje (zgradba Telovadnica B) http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IVELENJE2#history   Srednješolski zavodi Šolski center Velenje – skupaj (EA): http://scv-eikl.energetski-inzeniring.si ŠCV-Energetska analitika: http://energija-rr.si/view_locations_graphs/index.php?id_location=31&id_location_slide_site=252   Video ŠCV – Energetsko učinkovita ustanova http://www.dnevi-energetikov.si/energetsko-ucinkovito-podjetje-ali-ustanova/